Tori Kuradid


Naudime koostegemise rõõme!

Koostöövõrgustikku ” Tori Kuradid”  tunnustati Eesti ettevõtluskonkursil  “Turismi Uuendaja 2009 nominent” tiitliga.Konkursile saatis meie tegemised ja nime pani Pärnu Turismiinfokeskus. EAS kirjutas meie kohta konkursil ” Eesti parimad ettevõtted” järgmist:

Tori ettevõtjad lõid turismiteenuste pakkumiseks vabatahtliku koostöövõrgustiku „Tori Kuradid”.
Ühendusse kuuluvad Klaara-Manni Puhkemaja (Klaara-Manni OÜ), Tori Matkakeskus, Tori Hobusekasvandus OÜ, Tori käsitöökoda (Arteljee OÜ), Sookolli Söögituba (FIE Maigi Loite), Matogard OÜ, FIE Anne Borkvel, Altpoe talu (FIE Mart Ruumet ) , Rahnoja Jahiselts (Aadi Saar), Madi talu (FIE Ülle Parm).Ühenduse eestvedaja on KlaaraManni Puhkemaja.
4–7 ettevõtja koostöös pakutakse oma külalistele aktiivse tegevuse kaudu terviklikke elamushetki läbi kohaliku pärandi, looduse ja kultuuriloo. Ühistegevus on suurepärane näide kohalikust koostööst, kus ettevõtjad ristturundavad üksteise tooteid selle nimel, et teenuste mitmekesise valikuga võita juurde kliente ja pakkuda neile parimat teenust. Erinevate teenuste kombineerimisega (majutus, aktiivne puhkus, erinevad tegevused, toitlustamine jne) suudetakse pakkuda klientidele omanäolist ja mitmekülgset tootepaketti, olles samal ajal paindlikud ja kasutades maksimaalselt piirkonna tugevusi.

Koostöövõrgustik on vabatahtlik omaalgatuslik ühendus. Võrgustiku mõjusa toimimise eelduseks on tõsiasi, et kõik osalejad on võrdselt tugevad partnerid, kellel on hästi välja arendatud selgelt eristuvad teenused, ning kes on huvitatud piirkonna jätkusuutlikkuse tugevdamisest läbi ühistegevuse. Tehakse koostööd kohaliku omavalitsusega, et muuta Tori vald ja Soomaa piirkond atraktiivsemaks.

Pakutakse välja neli erinevat põhipaketti, mida on alati võimalik ka ümber kombineerida, arvestades klientide soove, ilmastikku, kliendi profiili jne. Paketid on üles ehitatud teemapõhiselt ning hõlmavad piirkonna olulisis vaatamisväärsusi ja loodusressursse. Ühistegevustele on antud nimed: „Mine või Põrgu…“, „Maanaise spaa“, „Jahimehejutud Tori rabas“, „Käsitööliste meistriklass Põrgu veerel..“.  Üritused ja tegevused toimuvad koos kohaliku giidiga, kes jagab infot ja lugusid piirkonna kohta. Kõikidesse tegevustesse kaasatakse aktiivselt ka külalised, võimaldades neil läbi isikliku vahetu kogemuse saada lähemalt tuttavaks Tori piirkonna eripäraga ning samas kogeda ühistegemise rõõmu. Omavahel on ühendatud erinevad teenused: kanuumatkad Soomaa jõgedel (Navesti–Pärnu jõgi), ratsutamine, sõidud hobuvankriga- hobutakso, saunamõnud (maapealne või parvsaun), käsitöökojas näputöö oskuste arendamine koos juhendajaga, jahimehejutud Tori raba ääres koos piknikuga kohalikult toidupakkujalt jne. Toidusedelis on kasutusel kohalikud toorained, maheköögivilja, teenuste pakkujad on kõik kohalikud ettevõtjad.

Nime saamise lugu

Koostöövõrgustik tegutseb säästva turismi põhimõtetest lähtuvalt ja praktiseerib rohelist mõtteviisi (prügi sorteerimine, külastajate informeerimine säästliku looduskasutuse põhi mõtetest ja reeglitest, ümbruskonna puhtuse eest hoolitsemine, n-ö jälgedeta ürituste korraldamine).

Müük läbi koostöövõrgustiku tõstab teenuse pakkumise kvaliteeti ja parendab kliendi teekonda, sest klient saab mugavalt broneerida kõik teenused ühe teenusepakkuja juurest, sõltumata sellest, millise teenusepakkuja juurde klient esimesena satub. Klienditeeninduses on kasutusel tagasiside süsteem, mille põhjal toimub toodete ja teenuste arendustegevus ning teeninduskvaliteedi tõstmine.

Põhiline osa klientidest on Eesti elanikud, välisturistide osakaal on väiksem, sest maapiirkondadesse satub neid paraku vähem. Välisturistide osatähtsuse tõstmiseks tehakse koostööd SA Pärnumaa Turism ja  Pärnu linna majutusasutustega, et pakkuda linna- ja SPAturistile loodusturismi tooteid.