EHE


Mis on EHE?

Ehe-Klaara-Manni-Maanaise-SpaaEESTIMAA TURISMITOODETE ÖKOTURISMI KVALITEEDIMÄRGIS
EHE (Ehtne ja huvitav Eesti)

Eesti Ökoturismi Ühendus koostöös MTÜ-ga Eesti Maaturism ja mitmete teiste asjaliste organisatsioonidega käivitas 2001. aastal turismitoodete ökomärgistamise süsteemi

EHE – Ehtne ja huvitav Eesti.
EHE-märk on kvaliteedimärk ökoturismi põhimõtetele vastavate turismitoodete märgistamiseks.
Tegemist on süsteemiga, millega turismiettevõtted vabatahtlikult võivad liituda.
EHE-märgi eesmärgiks on ökoturismi põhimõtete propageerimine turismiettevõtetele, tarbijatele ja üldsusele.
Turismiettevõtetele annab süsteemiga liitumine konkurentsieelise ja väljundi kiiresti kasvaval turuosal, mille märksõnadeks on keskkonnatundlikkus, ehedad loodus- ja kultuurielamused.
Taotledes oma tootele EHE märki, kohustub ettevõtja juhinduma ökoturismi põhimõtetest ja täitma tootele esitatavaid nõudeid.